Image Alt

SK – FAQs

  /  SK – FAQs

Často kladené otázky

Tu nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky. Môžete vyhľadávať aj podľa kľúčových slov.

Založenie spoločnosti

Všeobecné otázky

Aké sú možnosti založenia spoločnosti v Spojených arabských emirátoch?

V Spojených arabských emirátoch si môžete založiť rôzne typy spoločností. Najčastejšie si našli klienti vyberajú z troch druhov, a to: Mainland spoločnosť, Free zone spoločnosť, alebo Offshore spoločnosť.

Potrebujem na založenie spoločnosti v Spojených arabských emirátoch lokálneho sponzora?

Free zone spoločnosť si môžu cudzinci v emirátoch založiť so 100% vlastníctvom. Nepotrebujú lokálneho sponzora. Čo sa týka Mainland spoločnosti, tak v tomto prípade viete mať takisto 100% vlastníctvo, sú však sú určité výnimky ktoré sa týkajú strategických odvetví v emirátoch, pre ktoré je naďalej potrebný lokálny sponzor.

Aké sú daňové benefity spoločnosti založenej v Spojených arabských emirátoch?

 • Žiadna daň z príjmov pre fyzické osoby (daňových rezidentov emirátov),
 • 0% daň pre Free zone spoločnosti, ktoré nepodnikajú v emirátoch,
 • 0% daň pre spoločnosti do výšky základu dane 375.000 AED
 • Žiadna daň z dividend,
 • DPH vo výške 5 % vzťahujúca sa na vybrané transakcie. Možnosť „reverse charge“ v rámci GCC, pri exporte tovarov a služieb do tretích krajín sa zvyčajne uplatňuje 0 % sadzba DPH,
 • Rozsiahla sieť bilaterálnych dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia.

Aké formy podnikania existujú v Spojených arabských emirátoch?

  • Živnostenské podnikanie (Sole Proprietorship)
  • Spoločnosť pre odborné činnosti (Civil Company) – typicky pre doktorov, účtovníkov, alebo architektov
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným (LLC)
  • Osobná spoločnosť (Partnership)
  • Súkromná a verejná akciová spoločnosť (Share Holding Company)
  • Organizačná zložka zahraničnej spoločnosti/Zastúpenie zahraničnej spoločnosti

Okrem foriem podnikania je potrebné rozlišovať aj jednotlivé jurisdikcie v rámci emirátov. Každá jurisdikcia je v skutočnosti súkromným obchodným registrom s vlastnými pravidlami pre spoločnosti registrovanými v tejto jurisdikcii.

Potrebujem si v Spojených arabských emirátoch prenajať office?

Záleží od zvolenej činnosti, ako aj formy podnikania v emirátoch. V zásade Lokálne spoločnosti (Mainland) a spoločnosti založené v Zónach voľného obchodu (Free trade zone) vyžadujú určitú mieru fyzickej prítomnosti v emirátoch. Offshore spoločnosti naopak nemusia udržiavať fyzickú prítomnosť v emirátoch.

Sú záznamy o spoločníkoch a konateľoch spoločností verejne dostupné?

V Spojených arabských emirátoch neexistuje jednotný obchodný register, ale pôsobí tu viac než 70 rôznych registrátorov, pričom každý má vlastný register s vlastnými pravidlami. Väčšina z nich nie je verejne dostupná, taktiež sa často zverejňuje len názov spoločnosti, sídlo a číslo licencie, bez ďalších podrobností.

Ako dlho trvá založenie spoločnosti v Spojených arabských emirátoch?

Záleží ako rýchlo dokážete poskytnúť potrebné dokumenty. Založenie Offshore spoločnosti trvá len niekoľko pracovných dní, pričom založenie spoločnosti v Zóne voľného obchodu (Free zone) trvá približne jeden týždeň. Pri Mainland spoločnosti treba počítať s dobou do dvoch týždňov.

Všetky žiadosti o založenie podliehajú súhlasu príslušného regulátora.

Jurisdikcie

Aké existujú v Spojených arabských emirátoch jurisdikcie na založenie spoločnosti?

Jednotlivé jurisdikcie je možné rozdeliť do dvoch kategórií:

 • Offshore jurisdikcie – ktoré slúžia výhradne na výkon podnikateľskej činnosti mimo územia SAE. Tieto spoločnosti nemôžu uplatniť výhody bilaterálnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorených SAE. Za určitých podmienok je možné ich použiť na nákup nehnuteľnosti v Dubaji. Neumožňujú získanie pobytových víz.
 • Onshore jurisdikcie – ktoré sa ďalej delia nasledovne:
  • Lokálne spoločnosti (Mainland) – každý zo 7 emirátov má vlastný obchodný register s vlastnými pravidlami; pre niektoré činnosti sa vyžaduje majetková účasť miestneho spoločníka (tzv. sponzora), ktorý má rolu určitého garanta.
  • Zóny voľného obchodu (Free trade zones) – sú zriadené zákonom, pričom ich je viac než 60; každá zóna spravuje vlastný obchodný register s vlastnými pravidlami; 100% zahraničné vlastníctvo obchodných podielov je dovolené.

Chcem vykonávať podnikateľskú činnosť v Spojených arabských emirátoch. Aká je najvhodnejšia jurisdikcia pre mňa?

Pre výkon podnikateľskej činnosti v Spojených arabských emirátoch sú vhodné lokálne spoločnosti (Mainland), alebo spoločnosti založené v Zónach voľného obchodu (Free trade zones).

Kto je to sponzor? Potrebujem ho vo svojej spoločnosti?

Za sponzora sa označuje lokálny partner (občan Spojených arabských emirátov, resp. GCC), ktorý je potrebný pre získanie oprávnenia pre vybrané podnikateľské činnosti spoločnosti. Vystupuje ako 51% spoločník, alebo ako registrovaný zmluvný partner. Lokálne spoločnosti (Mainland) vykonávajúce napríklad obchodné činnosti už v súčasnosti lokálneho sponzora nepotrebujú. Rovnako pre spoločnosti založené v Zónach voľného obchodu sa lokálny sponzor nevyžaduje. Sponzor sa väčšinou nepodieľa na hospodárení spoločnosti, ale patrí mu každoročná paušálna odmena. Obráťte sa na nás, ak chcete zistiť viac.

Nebudem vykonávať podnikateľskú činnosť v Spojených arabských emirátoch. Aká je najvhodnejšia jurisdikcia pre mňa?

Pre tento prípad sú vhodné sú spoločnosti založené v Zóne voľného obchodu (Free trade zone), alebo Offshore spoločnosti.

Iné

Musím cestovať do Spojených arabských emirátov kvôli založeniu spoločnosti?

Pokiaľ zakladáte Lokálnu spoločnosť (Mainland), Vaša osobná prítomnosť je nutná. Pre založenie Offshore spoločnosti a spoločnosti v Zóne voľného obchodu sa Vaša fyzická prítomnosť nevyžaduje.

Pozor, pre vydanie pobytových víz, alebo otvorenie bankového účtu bude potrebná Vaša osobná prítomnosť v Spojených arabských emirátoch.

Aké dokumenty sú potrebné na založenie spoločnosti v Spojených arabských emirátoch?

Obvykle sa vyžaduje poskytnutie návrhu znenia obchodného mena zakladanej spoločnosti, podnikateľský profil, popis podnikateľskej činnosti a vyplnenie KYC (poznaj svojho klienta) formuláru a kópie osobných dokladov.

Regulátor môže požadovať dodatočné informácie, alebo dokumenty.

Koľko spoločníkov je potrebných pre založenie spoločnosti v Spojených arabských emirátoch?

Väčšina foriem podnikania vyžaduje aspoň 1 spoločníka. Výnimkou je Osobná spoločnosť (Partnership), ktorý vyžaduje aspoň 2 spoločníkov. Maximálnym počtom spoločníkov je zvyčajne 50. Spoločníkom môže byť tak fyzická, ako aj právnická osoba.

Kto môže byť konateľom spoločnosti založenej v Spojených arabských emirátoch?

Akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

Aká je minimálna výška základného imania spoločnosti založenej v Spojených arabských emirátoch?

Záleží od konkrétnej jurisdikcie, nakoľko v Spojených arabských emirátoch neexistujú jednotné pravidlá týkajúce sa výšky základného imania.

Niektoré jurisdikcie vyžadujú preukázané splatenie základného imania, niektoré si vystačia s deklaráciou o jeho splatení, alebo len vytvorení (pri založení nevyžadujú jeho splatenie).

Na čo by som nemal/a zabudnúť po založení spoločnosti v Spojených arabských emirátoch?

 • Požiadať o vydanie pobytových víz,
 • Otvoriť osobný a firemný bankový účet v Spojených arabských emirátoch,
 • Zaregistrovať sa pre DPH po splnení podmienok (dosiahnutí obratu),
 • Zaregistrovať sa pre korporátnu daň a viesť účtovníctvo,
 • Zabezpečiť splnenie oznamovacích povinností ako napríklad ESR, alebo KÚV.

Rezidenčné Víza

Všeobecné otázky

Čo sú rezidenčné víza a na čo slúžia?

Rezidenčné víza umožňujú ich držiteľovi pobyt v Spojených arabských emirátoch po dobu ich platnosti. Existujú viaceré typy rezidenčných víz, pričom sa delia podľa účelu ich vydania nasledovne:

 • Zlaté víza – udeľované významným osobnostiam, investorom, vedcom, inovátorom, lekárom alebo osobám, ktoré sa inak zaslúžili o rozvoj Spojených arabských emirátov.
 • Investorské/Partnerské víza – udeľované vlastníkom spoločností založených v Spojených arabských emirátoch.
 • Zamestnanecké víza – udeľované zamestnancom spoločností v Spojených arabských emirátov.
 • Závislé víza – udeľované rodinným príslušníkom držiteľa víz za splnenia podmienok.
 • Študentské víza – udeľované študentom študujúcim v Spojených arabských emirátoch.

Ako dlho sú platné rezidenčné víza?

Platnosť rezidenčných víz je viazaná na plnenie podmienok ich vydania počas doby ich platnosti. V prípade uplynutia platnosti víz, je možné ich obnoviť (predĺžiť na rovnaké obdobie) za predpokladu, že sú stále splnené podmienky na ich vydanie.
 • Zlaté víza – na 5 alebo 10 rokov.
 • Investorské/Partnerské víza – na 2 roky.
 • Zamestnanecké víza – na 2 roky.
 • Závislé víza – na 1-3 roky.
 • Študentské víza – na 1 alebo 5 rokov.

Držiteľ rezidenčných víz Spojených arabských emirátov nemôže opustiť emiráty na viac než 180 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (pozor na vízach je síce uvedené 6 mesiacov, ale v skutočnosti ide o 6 x 30 dní), v opačnom prípade dôjde k ich automatickému zrušeniu.

Aké výhody má držiteľ rezidenčných víz v Spojených arabských emirátoch?

 • Držiteľ víz má jednoduchší prístup do Spojených arabských emirátov, nakoľko sa môže pri pasovej kontrole v Spojených arabských emirátoch preukázať EID preukazom a použiť samoobslužné Smart-gates namiesto čakania v rade na imigračného úradníka,
 • Možnosť pobytu v emirátoch počas platnosti víz; podľa typu víz aj možnosť pracovať, podnikať a študovať v Spojených arabských emirátoch.
 • Prístup k lokálnej SIM karte, ktorá nie je časovo obmedzená (pre turistov sú to len 3 mesiace),
 • Prístup k lokálnemu bankovému účtu a finančným službám (napríklad kreditné karty, hypotekárny/spotrebný úver),
 • Možnosť stať sa daňovým rezidentom v Spojených arabských emirátoch.

Môže sa cudzinec prisťahovať a usadiť sa v Spojených arabských emirátoch?

Áno! Najjednoduchšie je požiadať o vydanie víz pri zakladaní novej spoločnosti v Spojených arabských emirátov. Následne môže taktiež požiadať o vydanie zamestnaneckých víz pre zamestnancov tejto spoločnosti.

Môžem spolu so mnou relokovať do Spojených arabských emirátov aj svoju manželku/manžela, deti, alebo rodičov?

Áno! Víza pre blízke osoby sú v Spojených arabských emirátov povolené, pričom sú naviazané na osobu (investor), ktorá musí byť držiteľom rezidenčných víz a musí tiež spĺňať určité podmienky, aby mohol byť v tomto prípade sponzorom pre vydanie závislých víz pre svoju blízku rodinu.

Podanie žiadosti o vydanie rezidenčných víz

Ako prebieha proces získania rezidenčných víz?

Žiadateľ musí podstúpiť lekársku prehliadku spočívajúcu z RTG hrudníka (TBC) a krvných testov (testuje sa prítomnosť HIV v krvi). Následne sa vykoná odobratie biometrických údajov skenovaním (tvár a odtlačky prstov).

Žiadatelia pod určitou vekovou hranicou nemusia podstúpiť tento proces.

Ako dlho trvá získanie rezidenčných víz?

Lekárska prehliadka a skenovanie biometrických údajov trvajú maximálne 2 pracovné dni.

Musím byť prítomný počas celého procesu vydávania rezidenčných víz?

Žiadateľ musí byť prítomný len počas lekárskej prehliadky a odoberania biometrických údajov. Zostávajúce kroky môžu byť zabezpečené bez prítomnosti žiadateľa.

Môžem opustiť Spojené arabské emiráty počas procesu vydávania rezidenčných víz?

Keď absolvujete zdravotnú prehliadku a zoberú vám odtlačky prstov, tak pre vás proces získavania víz skončil a môžete opustiť krajinu. Pre vydanie Emirates ID nie je potrebné, aby ste ostali v emirátoch.

Koľko dní si mám naplánovať na pobyt v Spojených arabských emirátoch za účelom vydania rezidenčných víz?

Odporúčame alokovať najmenej 5 celých pracovných dní.

Preukaz EID

Čo je preukaz Emirates ID?

Pri získaní rezidenčných víz, ktoré sa vyznačia v cestovnom pase, sa držiteľom víz vydáva lokálnymi autoritami identifikačný preukaz Emirates ID (obdoba občianskeho preukazu). Emirates ID slúži na identifikáciu držiteľov rezidenčných víz na území Spojených arabských emirátov, alebo pri jednaní s miestnymi autoritami. Má funkcionalitu aj pre e-government. Jeho platnosť je naviazaná na platnosť rezidenčných víz.

Kedy fyzicky dostanem svoj preukaz Emirates ID?

Preukaz Emirates je obvykle vydávaný 5 pracovných dní po vydaní rezidenčných víz. Štandardne Emirates ID pre našich klientov preberáme my a následne im ho odovzdáme/doručíme.

Bankovníctvo

Všeobecné otázky

Kedy môžem požiadať o otvorenie bankového účtu?

O otvorenie bankového účtu je možné požiadať len osobne v Spojených arabských emirátoch, a to po overení identity zástupcom banky. Uvedené sa vzťahuje tak na firemný ako aj osobný bankový účet.

Môžem požiadať o otvorenie bankového účtu v Spojených arabských emirátoch akejkoľvek banke?

Áno. Môžete požiadať o otvorenie bankového účtu v akejkoľvek banke licencovanej v Spojených arabských emirátoch. Avšak každá banka má svoje podmienky na otvorenie bankového účtu, pričom niektoré banky neotvárajú bankové účty pre spoločnosti z určitých jurisdikcií, alebo sa líšia požiadavky pre lokálnu ekonomickú podstatu.

Môžem požiadať o otvorenie bankového účtu v zahraničnej banke?

Zahraničné banky pôsobia v Spojených arabských emirátoch s určitými obmedzeniami. Často sa zameriavajú na nadnárodné korporácie, alebo klientov privátneho bankovníctva. Väčšinou sú ich podmienky na otvorenie účtu oveľa prísnejšie ako u lokálnych bánk.

Ponúkajú banky v Spojených arabských emirátoch vedenie účtu v cudzích menách?

Áno. Väčšina bánk ponúka vedenie bankových účtov v hlavných svetových menách, ako sú britské libry (GBP), euro (EUR) a amerických dolároch (USD). Bankový účet v dirhamoch (AED) slúži vždy ako hlavný bankový účet.

Je internetbanking štandardom pre banky v Spojených arabských emirátoch?

Áno. Internetbanking je pre banky v Spojených arabských emirátoch samozrejmosťou. Niektoré úkony je však stále potrebné vykonať len osobne na pobočke banky.

Môžem otvoriť dva bankové účty v rôznych bankách?

Áno. Je vždy lepšie, ak má podnikateľ viacero alternatív pre finančné transakcie.

Firemný bankový účet

Môžem otvoriť bankový účet v Spojených arabských emirátoch pre moju spoločnosť založenú v emirátoch?

Áno. Banky v Spojených arabských emirátoch preferujú otváranie bankových účtov spoločnostiam založeným v emirátoch. Je však potrebné splniť podmienky banky na otvorenie bankového účtu.

Môžem otvoriť bankový účet v Spojených arabských emirátoch pre moju spoločnosť založenú mimo emiráty?

To záleží od splnenia podmienok banky, pričom podmienky sú značne prísnejšie. Je potrebná superlegalizácia firemných dokumentov a podrobné compliance konečných užívateľov výhod. Disponent s bankovým účtom musí byť držiteľom pobytových víz v Spojených arabských emirátoch.

Je nutné, aby mala spoločnosť bankový účet v Spojených arabských emirátoch?

Nie, nie je to nutné, avšak v určitých prípadoch to môže byť nevyhnutné. Napríklad pre registráciu pre DPH v Spojených arabských emirátoch je potrebné uviesť lokálny IBAN.

Ako dlho trvá otvorenie bankového účtu v Spojených arabských emirátoch?

Záleží od viacerých okolností. Z našich skúseností je to pre väčšinu bánk od dvoch týždňov do 4 mesiacov.

Osobný bankový účet

Môžem si ako držiteľ rezidenčných víz v Spojených arabských emirátoch otvoriť osobný bankový účet?

Áno. Môžete požiadať o otvorenie bankového účtu u ktorejkoľvek banky s licenciou pre Spojené arabské emiráty.

Ak nie som držiteľ rezidenčných víz v Spojených arabských emirátoch, môžem si tam otvoriť osobný bankový účet?

Áno. Môžete požiadať o otvorenie bankového účtu u ktorejkoľvek banky s licenciou pre Spojené arabské emiráty. Avšak existujú určité špecifiká/obmedzenia takýchto bankových účtov, najmä vo vzťahu k ich reportovaniu.

Iné

Aký je minimálny priemerný zostatok na otvorenie bankového účtu v Spojených arabských emirátoch?

Vo všeobecnosti je to minimálne 50.000 USD, pričom záleží do značnej miery od profilu klienta. V prípade nedosiahnutia požadovaného priemerného zostatku na bankovom účte si banky účtujú poplatok za nedodržanie podmienok.

Možné otvoriť bankový účet aj bez požadovaného minimálneho zostatku.

Aké dokumenty sú potrebné na otvorenie firemného účtu v Spojených arabských emirátoch?

Pre otvorenie firemného bankového účtu sú potrebné dokumenty vašej spoločnosti, Emirates ID, bankové výpisy (osobné aj firemné za 6 mesiacov), faktúra za energie potvrdzujúca adresu vášho pobytu, váš životopis, troch odberateľov a troch dodávateľov, plánované ročné obraty a prípadne iné, ktoré si bankár vypýta po osobnom stretnutí.

Účtovníctvo, Audit a DPH

Všeobecné otázky

Aké ekonomické služby poskytujeme?

Prostredníctvom našej siete licencovaných odborných poradcov, zabezpečujeme vypracovanie finančných výkazov, účtovných závierok, audítorskej správy, vedenie účtovníctva, ako aj registráciu a de-registráciu pre DPH a podávanie výkazov pre DPH (kvartálne/mesačné), registáciu pre korporátnu daň a iné.

Ak máte špecifické potreby, dajte nám vedieť a my vám radi pomôžeme.

Aké účtovné štandardy sa používajú v Spojených arabských emirátoch?

Spojené arabské emiráty nemajú vlastný národný štandard, ale účtovníctvo je potrebné viesť v zmysle IFRS štandardov.

Ako sa komunikuje so správcom dane v Spojených arabských emirátoch?

So správcom dane sa komunikuje elektronicky, prostredníctvom dedikovaného portálu (FTA).

Audit

Je audit účtovnej závierky v Spojených arabských emirátoch povinný?

Audit účtovnej závierky je povinný pre všetky spoločnosti registrované v zónach voľného obchodu (Free trade zones).

Je však tiež potrebné rozlišovať medzi samotnou povinnosťou spoločnosti vyhotoviť audit a povinnosťou ho v zákonnej lehote predkladať príslušnému orgánu.

Dôsledne odporúčame našim klientom každoročný audit účtovnej závierky, pričom ponúkame atraktívne cenovo dostupné balíčky služieb zahŕňajúce vedenie účtovníctva, registráciu pre DPH, podávanie DPH výkazov, ako aj auditu.

Daň z pridanej hodnoty v SAE

Kedy sa musím registrovať pre DPH v Spojených arabských emirátoch?

Ak obrat spoločnosti prekročil hranicu 375.000 AED alebo je možné očakávať prekročenie tejto hranice, máte povinnosť sa registrovať pre DPH v Spojených arabských emirátoch.

Ak obrat spoločnosti prekročil hranicu 187.500 AED, môžete požiadať o dobrovoľnú registráciu pre DPH v Spojených arabských emirátoch.

Pozor, do predmetného obratu sa započítavajú aj dodávky tovaru/služieb, ktoré nepodliehajú DPH, alebo podliehajú 0 % sadzbe DPH (napr. export tovaru a služieb).

Dôrazne odporúčame našim klientom registráciu pre DPH, a to hneď ako sú splnené základné podmienky pre dobrovoľnú registráciu, čím sa vyhnú vysokým pokutám za neskorú registráciu od správcu dane.

Ak dodávam služby výlučne mimo Spojené arabské emiráty, musím odberateľom fakturovať aj DPH?

Pokiaľ je spoločnosť registrovaná pre DPH v Spojených arabských emirátoch a dodáva služby výlučne do zahraničia, takáto dodávka tovaru/služieb by mala byť s 0 % sadzbou DPH. Dôrazne však odporúčame obrátiť sa na daňového poradcu pred zahájením obchodnej činnosti, nakoľko problematika DPH je značne komplexná.

V prípade akýchkoľvek otázok ku konkrétnym obchodným prípadom, nás neváhajte kontaktovať.

Ostatné služby

Všeobecné otázky

Aké ďalšie služby poskytujeme?

Môžeme vám pomôcť s rôznymi službami, od superlegalizácie dokumentov pre použitie v Spojených arabských emirátoch, alebo dokumentov vydaných v emirátoch pre použitie v zahraničí, pravidelnej aktualizácii pre splnenie podmienok „Poznaj svojho zákazníka“ (KYC) vyžadovaného bankami, registráciu závetu na súdoch v Spojených arabských emirátoch, až po konverziu vodičských preukazov.

Súčasne pomáhame s individuálnymi potrebami klientov, od relokácie celých rodín, prieskumu trhu a hľadania vhodných lokalít pre podnikanie, až po asistenciu pri rokovaniach s lokálnymi partnermi.

Prečo je potrebná superlegalizácia (nestačí apostilla)?

Nakoľko Spojené arabské emiráty nie sú signatárom Haagskej konvencie, pre použitie zahraničných verejných listín v emirátoch a naopak pre použitie verejných listín vydaných v Spojených arabských emirátoch v zahraničí, je potrebné vyššie overenie verejných listín – teda superlegalizáciu.

Kedy je potrebné podpis na dokumente osvedčiť notárom?

V niektorých prípadoch podľa zákona nutné osvedčiť podpis notárom na to, aby mal podpísaný dokument právny účinok. Ide napríklad o spoločenské zmluvy, vybrané rozhodnutia predstavenstva, alebo splnomocnenia na určité úkony.

Kto mi vydá dokumenty, ktoré potrebujem pre úradné účely v zahraničí?

Jednotlivé jurisdikcie (napríklad zóny voľného obchodu) vykonávajú samosprávu vo vedení vlastnej evidencie spoločností v nej registrovaných. Vzhľadom na túto skutočnosť, sú to práve tieto jurisdikcie, ktoré vydávajú potvrdenia, výpisy a vyhlásenia súvisiace s týmito spoločnosťami, ako správca príslušného registra (regulátor). Pre použitie týchto dokumentov v zahraničí, je po ich vydaní príslušným registrátorom potrebné vykonať ich superlegalizáciu.

Na čo slúži potvrdenie o daňovej rezidencii v Spojených arabských emirátoch?

Žiadatelia spĺňajúci podmienky, ktorí chcú získať možnosť uplatniť výhody zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorených Spojenými arabskými emirátmi by mali požiadať o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii v emirátoch.

Prečo by som mal požiadať o vydanie rezidenčných víz v Spojených arabských emirátoch?

Rezidenčné víza v Spojených arabských emirátoch sú potrebné na legálny pobyt v emirátoch (turistické víza typicky umožňujú len 90 dní pobytu ročne). Nerezidenti majú tiež len obmedzený prístup k službám dostupným v Spojených arabských emirátoch.

Pobytové víza tiež výrazným spôsobom pomáhajú zvýšiť ekonomickú podstatu v Spojených arabských emirátoch.

Potrebujem požiadať o vydanie vodičského preukazu v Spojených arabských emirátoch?

Držitelia rezidenčných víz nemôžu v Spojených arabských emirátoch viesť motorové vozidlo, bez platného vodičského oprávnenia vydaného v emirátov (na rozdiel od turistov). Buď je možné zameniť zahraničný vodičský preukaz za vodičský preukaz vydaný v Spojených arabských emirátoch (len pre vybrané štáty), alebo je potrebné absolvovať skúšky v autoškole.

Prečo je niekedy potrebný preklad dokumentov do arabčiny?

Arabčina je úradným jazykom v Spojených arabských emirátov. Vo všeobecnosti platí, že pri komunikácii s lokálnymi úradmi sa vyžaduje, aby dokumenty boli v arabskom jazyku. Zóny voľného obchodu (Free zones) sú však výnimkou, tu spravidla postačujú dokumenty v angličtine. Obľúbené sú aj duálne anglicko-arabské dokumenty.

Preklad verejných listín do arabčiny musí byť vyhotovený úradnými prekladateľmi. V prípade potreby, Vám radi pomôžeme s našou sieťou licencovaných a kvalifikovaných právnych prekladateľov.

Ako môžem v banke preukázať adresu pobytu v Spojených arabských emirátoch?

Táto otázka sa vzťahuje na rezidentov Spojených arabských emirátov, keď rezidenčné víza a Emirates ID nie sú nalinkované na žiadnu adresu pobytu. Je potrebné túto skutočnosť (dôkaz o pobyte v emirátoch) preukázať buď listom vlastníctva k nehnuteľnosti v Spojených arabských emirátoch, potvrdenie o registrovaní nájomnej zmluvy (napr. EJARI), alebo účet za elektrinu/vodu/klimatizáciu (napr. DEWA). Banky tento dokument od klientov vyžadujú bežne.

Čo je princíp KYC - know your customer („Poznaj svojho zákazníka“)?

Banky a iné inštitúcie zo zákona vykonávajú kontroly aktuálnosti údajov, povahy obchodných transakcií a obchodných partnerov, za účelom dodržiavania princípu „Poznaj svojho zákazníka“. Za týmto účelom v pravidelných intervaloch (vopred avizovaných) vykonávajú internú kontrolu svojich klientov.

Táto kontrola väčšinou zahŕňa predloženie aktuálnych korporátnych dokumentov, vyhlásení o konečných užívateľoch výhod, platných pobytových víz, doklade o bydlisku v emirátoch a dokumentov s tým súvisiacich.

Môžem zaregistrovať závet v Spojených arabských emirátoch?

Áno, ale táto služba je dostupná len pre nemoslimov, nakoľko jej súčasťou je zrieknutie sa aplikácie islamského práva sharia na dedenie.

Registráciu závetu odporúčame klientom, ktorí vlastnia v Spojených arabských emirátoch majetok (napríklad nehnuteľnosť) a chcú sa vyhnúť prípadným komplikáciám.