Image Alt

SK – Services – Accounting, Tax & Audit_NEW

  /  SK – Services – Accounting, Tax & Audit_NEW

Účtovníctvo, Dane a Audit

Spĺňa vaša spoločnosť v emirátoch lokálne predpisy?

Naše mnohoročné skúsenosti v poradenskom sektore, finančnej oblasti (vrátane veľkej štvorky) nám poskytli jedinečné pohľady do potrieb najnáročnejších klientov, ktorí očakávajú určitú úroveň služieb, zodpovedajúcu európskym štandardom.

Bohužiaľ, nie je to jednoduché dosiahnuť v Spojených arabských emirátoch, kde sa miestni poskytovatelia prevažne spoliehajú na outsourcing z krajín tretieho sveta.

V spoločnosti INCORPORTAS sme sa rozhodli prijať túto výzvu a zostavili sme tím profesionálov, za účelom zabezpečenia kvality a dohľadu nad poskytovanými službami.

Naše komplexné služby zahŕňajú:

  • Profesionálne účtovnícke služby 
  • Registráciu pre DPH a štvrťročné podania DPH 
  • Registráciu pre korporátnu daň (daň z príjmov právnických osôb) a ročné podanie daňového priznania 
  • Dokumentáciu k transferovému oceňovaniu 
  • Audit (štatutárny a obratový audit)

Našim klientom dôrazne odporúčame, aby predvídali udalosti, než aby len sledovali trendy. Náš dedikovaný tím poskytuje riešenia na mieru, ktoré zodpovedajú rôznym finančným potrebám našich klientov, pričom podporujú transparentnosť a dodržiavanie právnych noriem. Tým umožňujeme klientom sústrediť sa na svoje hlavné podnikanie a nechať administratívne práce na nás.

Naša základná ponuka pre malé spoločnosti začína na úrovni 14.000 AED (3.500 USD) ročne a zahŕňa registráciu a podanie priznania pre korporátnu daň, registráciu a podanie kvartálnych priznaní pre DPH, ako aj Audit.

Ak vás to zaujalo, kontaktujte nás a využite príležitosť na bezplatnú úvodnú konzultáciu.