Image Alt

SK – Services

  /  SK – Services

Služby

Tu nájdete informácie o nás, čo robíme a aké je naše profesionálne zázemie. Všetky dôležité odpovede na najčastejšie kladené otázky nájdete v sekcii Časté otázky.

Rezidenčné víza

Náš tím odborníkov poskytuje rozsiahlu podporu pre rôzne kategórie víz do SAE a zjednodušuje proces podávania žiadostí pre klientov a ich zamestnancov…

Otvorenie bankového účtu

Naše služby zjednodušujú zložitosť firemného bankovníctva v Dubaji a pomáhajú klientom pri otváraní a správe ich firemných bankových účtov…

Účtovníctvo, Dane a Audit

Náš špecializovaný účtovný tím spravuje finančné záznamy, zabezpečuje dodržiavanie DPH a vykonáva audity s cieľom zaručiť finančnú transparentnosť…

Realitné poradenstvo

Naše poradenské služby využívajú naše dôkladné znalosti miestneho trhu s nehnuteľnosťami a pomáhajú klientom prijímať informované rozhodnutia…

Príprava závetu a registrácia

Chápeme význam plánovania nástupníctva. Naše profesionálne služby zahŕňajú vypracovanie a registráciu závetov…

Rozvoj obchodu B2B

Naše rozvojové iniciatívy Business-to-Business (B2B), ktoré sa zameriavajú na katalyzáciu obchodného rastu, vytvárajú príležitosti pre partnerstvá…

Personálne služby, správa a spracovanie miezd

Zvládnite zložitú problematiku riadenia ľudských zdrojov bez námahy s našimi špecializovanými službami v oblasti ľudských zdrojov v SAE…

Projektový manažment

Vďaka špecializovanému tímu skúsených odborníkov zabezpečujeme včasné dodávky, nákladovo efektívne riešenia a bezkonkurenčnú kvalitu pre…