Image Alt

SK – Services – UAE Residence Visa_NEW

  /  SK – Services – UAE Residence Visa_NEW

Rezidenčné víza

Aké výhody poskytujú rezidenčné víza Spojených arabských emirátov? Spĺňate podmienky?

Spojené arabské emiráty majú skutočne unikátny a komplexný systém rezidenčných víz. Pozrime sa na niektoré detaily, aby sme lepšie porozumeli, ako vlastne funguje.

Zjednodušene, držiteľ rezidenčného víza na pobyt v Spojených arabských emirátoch má povolenie žiť/bývať v SAE po dobu platnosti vydaného víza.

Existuje niekoľko typov víz, každé poskytujúc nejaké dodatočné práva a obmedzenia:

 • Študentské vízum – Študentské víza sú pre osoby navštevujúce vzdelávacie inštitúcie v Spojených arabských emirátoch; 
 • Vízum pre príbuzných – Udelené príbuzným rezidentov, ako sú manželia, deti a ďalší rodinní príslušníci; 
 • Misijné vízum – Udeľované osobám navštevujúcim Spojené arabské emiráty v rámci oficiálnych misií, konferencií alebo činností súvisiacich s vládnymi inštitúciami, ako aj na komerčné účely – projekty vyžadujúce určitú odbornosť; 
 • Pracovné vízum – Udelené cudzincom sponzorovaným zamestnávateľom zo SAE. Umožňuje im pracovať a bývať v krajine; 
 • Vízum pre partnerov/investorov – Dostupné pre zahraničných investorov a držiteľov obchodných podielov v SAE spoločnostiach; 
 • Vízum pre domácich pomocníkov – Pre osoby zamestnané ako domáci pomocníci rezidentmi Spojených arabských emirátov;
 • Zlaté vízum – Zavedené na prilákanie investorov, kvalifikovaných profesionálov a výnimočných študentov. Poskytuje dlhodobý pobyt kvalifikovaným jednotlivcom.

Platnosť víza sa líši od bežných 2 rokov až po 10 rokov pre zlaté vízum.

Všetci žiadatelia o víza musia absolvovať lekársku prehliadku (odber krvi na odhalenie HIV a röntgenové vyšetrenie na tuberkulózu) a poskytnúť biometrické údaje na vydanie víza a emirátskeho ID.

Spojené arabské emiráty občas vyhlasujú pozastavenia/zákazy vydávania víz pre určité národnosti a osoby považované za riziko pre národnú bezpečnosť SAE. Zoznam národností na „čiernej listine“ nie je verejne dostupný a môže sa meniť (väčšinou ide o africké národnosti).

Aké sú výhody byť držiteľom rezidenčného víza v Spojených arabských emirátoch?

 • Právo bývať v UAE počas platnosti víza; 
 • Možnosť byť disponentom firemného bankového účtu v miestnych bankách; 
 • Dostupnosť plného rozsahu miestnych služieb, ako sú telekomunikačné služby, účty v bankách na vyplácanie platov/bežné/sporivé účty, 
 • Vodičský preukaz Spojených arabských emirátov.

Najjednoduchšie spôsoby získania rezidenčného víza v UAE sú:

 • Pracovný pomer v UAE; 
 • Nákup nehnuteľnosti v UAE; 
 • Založenie firmy v UAE.

Ak vás to zaujalo, prosím, kontaktujte nás a využite príležitosť na bezplatnú počiatočnú konzultáciu.