Image Alt

SK – About

  /  SK – About

Kto sme?

Tu môžete nájsť informácie o nás a našom odbornom zameraní. Kontaktujte nás vyplnením kontaktného formulára, alebo priamo zaslaním e-mailu.

O INCORPORTAS

Sme profesionálny poskytovateľ korporátnych služieb so sídlom v Dubaji/Spojených arabských emirátoch. Poskytujeme na mieru šité korporátne služby a poradenstvo, pričom sa špecializujeme na zakladanie, premiestňovanie a zmenu organizačnej štruktúry podniku, ako aj na programy pre investorov týkajúce sa občianstva a pobytu.

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je zakladanie a správa subjektov v Spojených arabských emirátoch a poskytovanie konzultačných služieb súvisiacich s rozličnými programami na získanie občianstva a pobytu prostredníctvom investícii. V SAE zakladáme onshore subjekty v rámci voľných zón, lokálne spoločnosti s ručením obmedzeným (LLC), ako aj offshore spoločnosti, pričom súčasne poskytujeme súvisiace poradenstvo.

Klientom tiež radíme ohľadom rozvoja podnikania a prieskumu trhu a záležitostí týkajúcich sa vstupu na trh v SAE. Disponujeme rozsiahlym portfóliom skúseností z poradenstva, ktoré sme v minulosti poskytli klientom v rozličných odvetviach, ako sú informačné technológie (IT), marketing, maloobchod a veľkoobchod, gastronómia, obchodovanie na komoditných trhoch a e-commerce, ktoré sú dôkazom schopnosti našej spoločnosti poskytovať svojim klientom kvalitné služby.

Náš tím

Miloslav Makovini

Výkonný riaditeľ

Miloslav zodpovedá za obchodný rozvoj a riadenie kľúčových zákazníkov s cieľom poskytovať riešenia prispôsobené potrebám klientov.

   

Miloslav Makovini

Výkonný riaditeľ

Miloslav je výkonným riaditeľom v spoločnosti. Má skúsenosti s prácou advokáta na Slovensku. Skončil Fakultu práva na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave s magisterským titulom z práva (Mgr.). V roku 2010 získal titul doktor práv (JUDr). Od roku 2013 je Miloslav členom Slovenskej advokátskej komory.

Odborná prax

Miloslav má bohaté skúsenosti s medzinárodnými fúziami a akvizíciami, ako aj spin-offom spoločností, plánovaním daní a správou aktív. Ako výkonný riaditeľ spoločnosti zodpovedá za obchodný rozvoj a riadenie kľúčových zákazníkov s cieľom poskytovať riešenia prispôsobené potrebám klientov.

   

Kristina Makovini

Manažérka compliance

Kristína ako manažérka compliance má na starosti súlad s miestnymi zákonmi a vzťahy s finančnými inštitúciami a miestnymi úradmi.

   

Kristina Makovini

Manažérka compliance

Kristína prišla do spoločnosti ako manažérka compliance v roku 2018. Predtým pracovala na oddelení auditu v slovenskej spoločnosti Big 4. Skončila Fakultu ekonómie a podnikania na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave s inžinierskym titulom z ekonomiky a manažmentu medzinárodného podnikania (Ing.). Od roku 2017 je Kristína držiteľkou kvalifikácie ACCA – The Diploma in International Financial Reporting (DipIFR). Momentálne študuje v Spojenom kráľovstve, aby sa mohla stať členkou Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Odborná prax

Kristína má bohaté skúsenosti v oblasti auditu, kde poskytovala nie len finančný audit ale aj hĺbkový (forenzný) audit. Tiež má praktické znalosti v oblasti Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a účtovných zásad. Ako manažérka compliance má Kristína na starosti súlad s miestnymi zákonmi a vzťahy s finančnými inštitúciami a miestnymi úradmi.

   

Prečo INCORPORTAS?

Existuje nepochybne množstvo iných dodávateľov ponúkajúcich zdanlivo obdobné služby, avšak chceli by sme poukázať na niekoľko dôvodov, prečo by ste si mali vybrať práve nás:

Professional

Náš tím má predchádzajúce pracovné skúsenosti v poradenstve a manažmente, preto rozumieme potrebám našich klientov.

Flexibilita

Aj keď nenájdete Vami požadované služby uvedené na našej webovej stránke, neznamená to, že Vám nevieme pomôcť.

Dôvernosť

Zakladáme si na ochrane dôverných informácií, ku ktorým sa dostávame počas poskytovania našich služieb; využívame najmodernejšie metódy zabezpečenia.

Transparentnosť

Ponúkame plne transparentnú štruktúru poplatkov; vždy vidíte za čo platíte, ktorá časť je odmena za naše služby a ktorá súvisiace poplatky/náklady; žiadne skryté poplatky.

Služby na mieru

Poskytujeme riešenia práve pre Vaše potreby, nie len riešenia pre potreby väčšiny.

Zľavy a akcie

Vzhľadom na vyššie množstvo klientov, nám sú často ako poskytovateľovi korporátnych služieb ponúkané zľavy a akcie, čo nám umožňuje poskytnúť tie najvýhodnejšie ceny pre našich klientov.

Osobný prístup

Pre nás nie ste len číslo.