Image Alt

SK – Scenarios – Investment in Real Estate

  /  SK – Scenarios – Investment in Real Estate

Investovanie do nehnuteľností
(Holding)

Ste jedným z mnohých investorov, ktorí hľadajú možnosť kúpy nehnuteľnosti v SAE? Snažíte sa využiť rastúce nájomné výnosy a ceny nehnuteľností v Dubaji? Máte v úmysle kúpiť nehnuteľnosť v Dubaji (SAE), ale máte zmätok ohľadne prípadných daňových dôsledkov?

Vedeli ste, že?

Je síce pravda, že v SAE neexistujú individuálne dane z osobného príjmu, napríklad získaného z predaja nehnuteľnosti a/alebo z prenájmu, to však nutne neznamená neexistenciu daňových povinností v krajine daňového domicilu príjemcu takéhoto príjmu, na rozdiel od populárneho názoru. Nezabúdajte, realitní agenti a developeri nie sú licencovaní daňoví poradcovia, ich úlohou je predávať nehnuteľnosti.

Hlavné výhody držania vášho nehnuteľného majetku vo vlastníctve spoločnosti sú:

  • Súkromie a diskrétnosť, keďže zoznam partnerov alebo akcionárov spoločnosti nie je verejne prístupný,
  • Významné daňové výhody založené na množstve bilaterálnych dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré uzatvorili SAE, v porovnaní s individuálnym vlastníctvom,
  • Zjednodušené plánovanie dedičstva a správy aktív.

Na základe vášho profilu, požiadaviek a očakávaní môžete vybrať z nasledujúcich možností:

  • Mainland Holdingová spoločnosť – ideálna pre držbu rôznych druhov aktív, a to tak tých nachádzajúcich sa v SAE, ako aj tých v zahraničí, vrátane nehnuteľností nachádzajúcich sa v rámci SAE (v ktoromkoľvek zo siedmych emirátov).
  • Free zone Holdingová spoločnosť – vybrané Free zóny v Dubaji ponúkajú možnosť vlastniť nehnuteľnosti v Dubaji, pričom však vyžadujú súhlas od Free zone autority. Je to rýchle a nákladovo efektívne riešenie, ak potrebujete držať a spravovať nehnuteľnosť vo vlastníctve v Dubaji.
  • Offshore Holdingová spoločnosť – ponúka atraktívne nízke náklady na založenie, ale má obmedzený prístup k bankovým službám v SAE a najmä obmedzenú lokálnu zložku v SAE.