Image Alt

SK – Scenarios – Doing Business Abroad

  /  SK – Scenarios – Doing Business Abroad

Podnikanie v zahraničí

Hľadáte vhodnú destináciu na doplnenie vašich obchodných aktivít v zahraničí? Potrebujete zriadiť servisné centrum, distribučné stredisko alebo obchodnú spoločnosť pre spoločnosti z vašej skupiny v prestížnej a stabilnej destinácii s atraktívnym daňovým režimom?

Vedeli ste, že?

Free zone spoločnosti nemôžu podnikať v SAE, mimo ostatných Free zones. Ak váš podnikateľský zámer vyžaduje prístup k lokálnemu trhu v SAE, získanie dodatočných povolení je potrebné. V takom prípade je vhodné zvážiť Mainland spoločnosť. Sú tu však tiež daňové implikácie s tým súvisiace.

Ak chcete podnikať v zahraničí pomocou svojej spoločnosti so sídlom v SAE, Free zone spoločnosť je správnou voľbou.

Kľúčové výhody podnikania v zahraničí prostredníctvom Free zone spoločnosti zahŕňajú:

  • Atraktívna sadzba korporátnej dane na úrovni 0 %,
  • Možnosť založenia spoločnosti na diaľku, nie je potrebná osobná návšteva v SAE,
  • Zjednodušené regulačné postupy a administratívne procesy,
  • Priamy prístup k strategickým trhom, nakoľko mnohé Free zóny sú strategicky umiestnené blízko hlavných dopravných uzlov,
  • Flexibilita v podmienkach výkonu podnikateľských aktivít, vhodnými pre širokú škálu odvetví,
  • Ochrana majetku (aktív) a dôvernosť.