Image Alt

SK – Packages

  /  SK – Packages

Vyberte si najvhodnejší balík pre vás

Naše balíky sme vytvorili s cieľom prispôsobiť naše služby Vašim požiadavkam. Vyberte si najlepšiu alternatívu pre Váš biznis.

USD 2,750
Lite
Ideálne pre klientov, ktorí už majú lokálnu ekonomickú podstatu v SAE
Vybrať Lite
UŠETRI17%
USD 8,000
Advanced
Ideálne pre klientov, ktorí chcú získať lokálnu ekonomickú podstatu v SAE
Vybrať Advanced
UŠETRI26%
USD 9,500
Professional
Pre klientov, ktorí chcú posilniť svoju lokálnu ekonomickú podstatu v SAE
Vybrať Professional
UŠETRI27%
USD 2,750
Lite
Ideálne pre klientov, ktorí už majú lokálnu ekonomickú podstatu v SAE
Vybrať Lite
UŠETRI17%
USD 6,500
Advanced
Ideálne pre klientov, ktorí chcú získať lokálnu ekonomickú podstatu v SAE
Vybrať Advanced
UŠETRI6%
USD 8,500
Professional
Pre klientov, ktorí chcú posilniť svoju lokálnu ekonomickú podstatu v SAE
Vybrať Professional
UŠETRI7%

Obsah balíkov

Lite

Založenie spoločnosti

Správa spoločnosti v 1. rok

Výkaz UBO

Výkaz ESR

Advanced

Všetko z balíka Lite, plus….

Asistencia pri žiadosti o Rezidenčné víza

Asistencia pri otvorení firemného bankového účtu v SAE banke

Učtovníctvo, audit, DPH

Professional

Všetko z balíka Advanced, plus….

Služby firemného sekretariátu

Obsah balíkov

Lite

Založenie spoločnosti

Správa spoločnosti v 1. rok

Výkaz UBO

Výkaz ESR

Advanced

Everything in Lite plus….

Učtovníctvo, audit, DPH

Professional

Everything in Advanced plus….

Služby firemného sekretariátu

Obsah balíkov

Lite

Advanced

Professional

Založenie spoločnosti

Správa spoločnosti v 1. rok

Výkaz UBO

Výkaz ESR

Asistencia pri žiadosti o Rezidenčné víza

Asistencia pri otvorení firemného bankového účtu v SAE banke

Učtovníctvo, audit, DPH

Služby firemného sekretariátu

Obsah balíkov

Lite

Advanced

Professional

Založenie spoločnosti

Správa spoločnosti v 1. rok

Výkaz UBO

Výkaz ESR

Učtovníctvo, audit, DPH

Služby firemného sekretariátu

Cenník

Okrem vyššie uvedených služieb, ponúkame tiež ad-hoc služby podľa individuálnych požiadaviek našich klientov

Služby
Cena v USD

[1] Otvorenie bankového účtu podlieha výhradne súhlasu finančnej inštitúcie a jej interných pravidiel. INCORPORTAS negarantuje úspešné otvorenie účtu, ale poskytuje asistenciu pri voľbe vhodnej finančnej inštitúcie, príprave súvisiacich podkladov a komunikácii s finančnou inštitúciou, za účelom zvýšenia šancí na úspešné otvorenie účtu.

[2] EMI (Electronic Money Institution) je finančná inštitúcia, ktorá väčšinou nemá bankovú licenciu, avšak zabezpečuje platobné služby prostredníctvom digitálnych platforiem.

[3] Zdaňovacie obdobie pre DPH je štandardne kvartálne (nie nutne kalendárne kvartály), avšak za určitých podmienok môžu mať spoločnosti zdaňovacie obdobie mesačné. Uvedená cena zahŕňa účtovníctvo za kvartál s podaním výkazu DPH. V prípade vyššieho objemu účtovných dokladov sa cena určuje individuálne.

[4] Pomáhame klientom stanoviť, či podliehajú oznamovacej povinnosti v SAE, podľa Nariadení o ekonomickej podstate (Economic Substance Regulations), ako aj so splnením súvisiacich povinností.

[5] Pomáhame klientom stanoviť, či podliehajú oznamovacej povinnosti o konečných užívateľoch výhod v SAE, ako aj so splnením súvisiacich povinností.

Náklady jednotlivých jurisdikcií

An estimated cost of incorporating a proposed company inclusive of government fees, one residency visa cost, and INCORPORTAS fees.

Sharjah Media City

 • Starting from 9,550 USD (Lite Package)
 • Starting from 14,990 USD (Advanced Package)

Umm Al Quwain Free Trade Zone

 • Starting from 15,080 USD (Advanced Package)
 • Starting from 16,440 USD (Professional Package)

Dubai Multi Commodities Center

 • Starting from 24,500 USD (Advanced Package)
 • Starting from 25,860 USD (Professional Package)

Dubai Department of Economic Development

 • Starting from 18,990 USD (Advanced Package)

Zaujalo vás to?

  Náš tím sa Vám ozve hneď ako to bude možné, aby s Vami prediskutovali Vaše potreby.

  *Povinné