Podnikanie v Dubaji? 10 krokov k založeniu spoločnosti v Dubaji

Podnikanie v Dubaji? 10 krokov k založeniu spoločnosti v Dubaji

Podnikanie v Spojených arabských emirátoch je posledných niekoľko rokov v absolútnom boome. 

Človek má miestami pocit, že každý úspešný človek v Dubaji už podniká alebo sa aspoň chystá. Z púšte sa stal doslova svetový hub a fenomén. Stretáva sa tu nekonečné množstvo investičných a podnikateľských príležitostí. 

Spoločnosti si v emirátoch zakladajú od malých a stredných podnikateľov až po nadnárodné spoločnosti. 

Výhodné daňové a odvodové zaťaženie, lacná dostupná pracovná sila a veľká kúpyschopnosť sú pre podnikateľov obrovským lákadlom.

Málokto však vie ako založiť spoločnosť v Dubaji a vyvarovať sa zbytočných začiatočníckych chýb. 

Radi by sme vás preto previedli procesom založenia spoločnosti v Spojených arabských emirátoch.

Čo si musíte zodpovedať ešte pred založením spoločnosti v emirátoch?

1. Úplne prvý krok je stanoviť si predmet činnosti, v ktorom chcete podnikať.

Čo chcete, aby vaša spoločnosť robila? Chcete poskytovať služby alebo predávať tovary? Chcete mať výrobnú halu alebo konzultačnú spoločnosť? Budete predávať cez e-shop alebo z kamennej prevádzky? Chcete mať holdingovú alebo obchodnú spoločnosť?

Ak máte odpoveď na otázku ČO? bude vašou hlavnou podnikateľskou činnosťou v emirátoch, tak môžeme prejsť na ďalší bod.

 

2. Druhým krokom je stanoviť si KOMU chcem poskytovať služby? KOMU chcete predávať tovary? Možnosti sú tri:

  • Mainland spoločnosť – táto forma spoločnosti vám umožňuje predávať tovar a poskytovať služby klientom v rámci emirátov a taktiež v zahraničí (v celom svete).
  • Freezone spoločnosť – s touto formou spoločnosti môžete predávať tovar a poskytovať služby klientom, ktorými sú iné Freezone spoločnosti v rámci emirátov, ako aj klientom v zahraničí (v celom svete). Čo však nesmiete je poskytovať služby/tovar priamo v emirátoch.
  • Offshore spoločnosť je ďalšia forma, ktorá sa však stáva čoraz menej atraktívnou. Nepovažuje sa za daňového rezidenta emirátov, preto nie je možné uplatnenie výhod zo zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Súčasne ťažko na ňu otvoríte v lokálnej banke bankový účet, ak vôbec. Jej využitie zostáva najmä v rovine použitia ako tzv. SPV („special purpose vehicle“) na držanie majetku, prípadne práv duševného vlastníctva.

3. Ďalšou otázkou je: KTO bude spoločníkom? Aká bude vlastnícka štruktúra spoločnosti? Bude mať spoločnosť nejakých zamestnancov?

Na to, aby ste získali relevantnú cenovú ponuku, musíme poznať odpovede na vyššie spomínané otázky v bodoch 1-3, teda: ČO chcete robiť? KDE sú Vaši odberatelia/zákazníci/klienti? KTO bude spoločníkom a štatutárnym orgánom novozaloženej spoločnosti? To je absolútny základ pre získanie relevantnej ponuky na založenie spoločnosti v Spojených arabských emirátoch.

Je dôležité spomenúť, že každý podnikateľ má iné záujmy. V INCORPORTAS preto ponúkame riešenia šité na mieru.
Zakladáme spoločnosti najmä v Dubaji a máme dlhoročné skúsenosťami s rôznymi druhmi spoločností. Ak si aj dávate naceňovať založenie spoločnosti u iných poskytovateľov, tak si prosím dajte pozor na to, čo vám nacenia.
Pretože, ak je to niečo, čo nie je pre vás šité na mieru, v budúcnosti môžete na to doplatiť, nie vždy sa opláca skočiť po „výhodnej“ akciovej ponuke.Väčšinu poskytovateľov totiž nezaujíma, ako plánujete predmetnú spoločnosť využívať a ich servis, resp. záujem končí po založení spoločnosti.
V INCORPORTAS tým naše služby však len začínajú, preto nám záleží na tom, aby bolo úvodné nastavenie pre klienta vhodné.

Miloslav Makovini

Čo očakávať od samotného procesu založenia firmy v Dubaji?

4. V prvom rade si určíte 3 navrhované obchodné mená spoločnosti.

Navrhované obchodné mená podliehajú schváleniu registrátora. Pravidlá pre pomenovanie spoločnosti v emirátoch sú v zásade štandardné, až na niekoľko malých lokálnych špecifík.

Vo všeobecnosti platí, že názov spoločnosti by mal obsahovať hlavnú aktivitu spoločnosti, čo obchodné meno často neúmerne predlžuje, našťastie pre Freezone spoločnosti sú tieto pravidlá v tomto ohľade voľnejšie.


5. Samotný proces realizácie a zakladania spoločnosti je možné uskutočniť aj na diaľku, čiže k založeniu spoločnosti nie je potrebná osobná prítomnosť klienta v emirátoch.

6. Keď už máme založenú spoločnosť, prichádzajú na rad rezidenčné víza (víza pre spoločníka/majiteľa spoločnosti).

Vzhľadom k tomu, že pre získanie týchto víz je potrebná osobná prítomnosť v emirátoch, naplánujeme si spoločne Váš dátum príchodu do emirátov.

V prípade, že prídete mimo štátnych sviatkov, je možné celý proces absolvovať za jeden celý pracovný týždeň.

To je minimálna doba, ktorú odporúčame klientovi, aby sa celý proces získania rezidenčných víz dokončil komfortne.

Ak potrebujete víza aj pre rodinných príslušníkov, tie sa riešia až po tom, ako získate rezidenčné víza.

 

7. Žiadateľ o víza absolvuje zdravotnú prehliadku (odber krvi a RTG) a následne absolvuje odber biometrických údajov (odtlačky prstov a scan tváre).

INCORPORTAS zabezpečuje osobnú asistenciu pri všetkých týchto úkonoch, preto sa naši klienti nemusia obávať súvisiacej organizácie a administrácie.

Po absolvovaní týchto úkonov máte opäť možnosť opustiť emiráty (čo nebolo možné počas procesu vydávania víz), nakoľko nie je potrebné čakať na vydanie emirátskeho ID (doklad totožnosti rezidenta v emirátoch).

Ten našim klientom spoľahlivo uschováme, alebo doručíme aj do zahraničia na zvolenú adresu.

 

8. Nasledujúci krok je založenie bankového účtu spoločnosti v SAE. Firemný bankový účet je pre fungovanie vašej spoločnosti kľúčový.

Pre tento moment stačí povedať, že na otvorenie firemného bankového účtu budete potrebovať absolvovať stretnutie s bankárom, kde si overí vašu totožnosť predložením cestovného pasu a emirátskeho ID.

Bankový účet sa žiaľ nedá otvoriť na diaľku, keďže Vás bankár musí fyzicky stretnúť, preto klientom INCORPORTAS zabezpečujeme tento úkon súbežne s vybavovaním rezidenčných víz.

 

9. Ak už ste všetko absolvovali, máte víza a ste rezidentom, môžete opustiť emiráty, nakoľko celý proces je hotový.

Ak ste držiteľom rezidenčných víz v SAE, tak emiráty nemôžete opustiť na dlhšie ako 180 po sebe idúcich dní (existujú výnimky).

10. V desiatom bode by sme podnikateľom odporučili, že pre fungujúcu spoločnosť v emirátoch je mimo iné potrebné viesť riadne účtovníctvo, zostavovať účtovnú závierku a podávať daňové priznanie.

Pre všetky Freezone spoločnosti je navyše povinný aj audit. Sú to nevyhnutné náklady, s ktorými by ste mali rátať pri podnikaní v emirátoch a profesionálny poskytovateľ korporátnych služieb by Vás na ne mal vopred upozorniť.

V prípade, že máte akékoľvek otázky ohľadom podnikania v emirátoch, založenia spoločnosti, rezidenčných víz, otvorenia firemného bankového účtu alebo vedenia účtovníctva, daní a auditu, tak sa na nás s dôverou obráťte. Máme dlhoročné skúsenosti.

Autor blogu: Kristína Makovini, INCORPORTAS

← Back to blog