Zavedenie 9 % korporátnej dane v SAE

Zavedenie 9 % korporátnej dane v SAE

Základné veci čo by ste mali vedieť:

Je možné, že sa k Vám už dostala informácia ohľadne zavedenia novej korporátnej dane v SAE (ďalej len „KD“), ktorá je obdobou dane z príjmov právnických osôb známou v našich končinách.

Preto či už plánujete založenie spoločnosti v emirátoch, alebo patríte medzi dlhoročných skúsených podnikateľov v regióne, chceli by sme Vám týmto priblížiť základné koncepty zavedenej dane:

Na koho sa korporátna daň vzťahuje?

Vzťahuje sa na všetkých podnikateľov (právnické osoby) registrované v ktoromkoľvek emiráte, s výnimkou:

  • Ťažby nerastných surovín, ktoré budú naďalej zdaňované na úrovni daňových dekrétov vydaných v jednotlivých emirátoch,
  • Freezone spoločností, ktoré nepodnikajú mimo free zóny (v tzv. mainland).

Aké nové povinnosti prináša?

  • Povinnosť registrovať sa pre KD platí pre všetky daňové subjekty, teda aj pre Freezone spoločnosti, ktoré nepodnikajú mimo free zónu,
  • Povinnosť podať daňové priznanie pre KD platí rovnako pre všetky daňové subjekty, vrátane Freezone spoločností, ktoré nepodnikajú mimo free zónu, prvé daňové priznanie pre KD bude podávané do konca Septembra 2025,
  • Povinnosť použitia trhových cien vo vzťahu k závislým osobám (tzv. transferové oceňovanie).

Kedy začína prvé zdaňovacie obdobie pre KD?

  • Pre všetkých daňovníkov, ktorých zdaňovacím obdobím je kalendárny rok (čo bude absolútna väčšina všetkých daňovníkov) je začiatkom zdaňovacieho obdobia 01/01/2024.

Aké sú daňové sadzby?

  • 0 % pre prvých 375.000 AED (približne 102.000 USD) zo základu dane,
  • 9 % zo základu dane nad 375.000 AED (približne 102.000 USD).

Existujú nejaké uplatniteľné výnimky?

  • Daňovníci, ktorých tržby za zdaňovacie obdobie neprekročia 3.000.000 AED (približne 817.000 USD), môžu najbližšie 3 zdaňovacie obdobia (2024 – 2026) požiadať o daňovú úľavu ako SME (malý a stredný podnik), pričom budú oslobodení od zdanenia KD úplne. Pozor, je však potrebné neprekročiť hranicu tržieb 3.000.000 AED (približne 817.000 USD) za žiadne zdaniteľné obdobie počínajúc od 2024, v opačnom prípade sa výnimka nedá v predmetnom zdaňovacou období uplatniť (a to ani v budúcnosti).

Problematiku zdaňovania firiem v Spojených arabských emirátoch, vrátane korporátnej dane, intenzívne sledujeme a budeme Vám prinášať nové informácie.

Ak Vás táto téma zaujala a chcete sa o podnikaní v emirátoch dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať.

← Back to blog